II. YERBİLİMLERİ KONGRESİ

II. YERBİLİMLERİ KONGRESİ

ETKİNLİK TARİHİ: 01 Ocak 2018

II. YERBİLİMLERİ KONGRESİ

3-6 MAYIS 2018

LEFKOŞA

 

Neolitik devirde başlayan Anadolu ile ilişki de Kıbrıs‘ta bulunmayan obsidiyen taşı, Kıbrıs‘a 70 kilometre uzaklıkta olan Anadolu‘dan Toroslardan gelmiştir. Kıbrıs ahalisinin küçük kayıklarla Anadolu’ya giderek Toroslardan obsidiyen taşı aldıklarını, arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluntulardan anlamaktayız.

Kalkolitik Çağda bakırın keşfi ve Kıbrıs‘taki bakır madenlerinin işletilmesiyle, adanın kültürel ve siyasi gelişiminde yeni ufuklar açılmış, bakır Kıbrıs‘ın dış dünya ile bağlantı kurmasının, Anadolu ve Doğu Akdeniz ülkeleriyle ticari ilişkilere girmesinin yolunu açmıştır. Uzun yıllar boyunca diğer kültürlerden kopuk olan Kıbrıs kültürü, bakır ticareti sayesinde Anadolu, Suriye, Mısır ve Filistin‘le yakın ilişkiye girmiş, bu ilişki sonucunda, Yunanlılara demir kullanma sanatını öğretmiş, hatta bir dönem Anadolu‘nun bakır eşya gereksinmesinin büyük bir bölümünü de karşılamıştır.

Birincisi 2008 yılında gerçekleşen Yerbilimleri Kongresi’nin ikincisini KKTC Yerbilim Mühendisleri Odası,  KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Maden, Jeoloji, Jeofizik ve Petrol Mühendisleri Odaları ile birlikte 3-6 Mayıs tarihleri arasında tarih öncesi dönemden beri var olan iki ülke arasındaki bağların karşılıklı saygı ve sevgi temelinde daha da güçlenmesi amacıyla ortak kongre düzenleme kararı almıştır.

Kongremizde KKTC‘de yapılan güncel yer bilimleri çalışmaları yanında, Kıbrıs adasının petrol ve doğalgaz olanakları, maden potansiyeli ve işletme sorunları ile bunların çevreye olan etkileri, yeraltı ve yerüstü su olanakları, yer bilimlerine ilişkin verilerin kentleşme ve planlamadaki önemi, jeoteknik ve jeofizik uygulamalar ile doğal taşlar ve yapı malzemeleri konularında 7 oturumda toplam 23 sunum gerçekleşecektir.  3 Mayıs Perşembe günü saat 14:30 gerçekleşecek olan açılış panelinde de ‘Doğu Akdeniz Hidrokarbon Jeopolitiği ve Kıbrıs’’ konusu bilimsel veriler ışığında tartışılacaktır.

 

3 MAYIS 2018 AÇILIŞ PANELİ

Atatürk Kültür Merkezi Kongre Salonu

Lefkoşa

14:30- 15:30

Açılış Konuşmaları

KKTC. Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Sn. Oğuz Vadilili

TC. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Sn. Ayhan Yüksel

TC. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sn. Hüseyin Alan

TC. Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sn. Şevket Demirbaş

TC. Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Sn. Yüksel Kurt

KTMMOB Başkanı

KKTC. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Erkut Şahali

KKTC. Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı

15:30 - 15:45

Ara

15:45 - 18:00

Açılış Paneli

Konu

 Doğu Akdeniz Hidrokarbon Jeopolitiği ve Kıbrıs

Panel Başkanı

Prof. Dr. Salih Saner

Konuşmacı

Ahmet Necdet Pamir

TC. Petrol Mühendisleri Odası

Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı

Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa Ergün

TC Jeofizik Mühendisleri Odası

Konuşmacı

Özer Balkaş

TC Jeoloji Mühendisleri Odası

Konuşmacı

Mesut Erkan

TC Maden Mühendisleri Odası

Konuşmacı

Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

 

 

4 MAYIS 2018 SUNUMLAR

KTMMOB Kongre Salonu Lefkoşa

 

I.          OTURUM JEOFİZİK

09:00 - 09:25

Arkeojeofizik yöntemler Mehmet Ali Kaya

TC. Jeofizik Mühendisleri Odası

09:25 – 09:45

Jeofizik yöntemlerle yapı parametrelerinin belirlenmesi

Osman Uyanık

TC. Jeofizik Mühendisleri Odası

09:45-10:00

Yer özelliklerinin jeofizik yöntemlerle belirlenmesi

Osman Uyanık

TC. Jeofizik Mühendisleri Odası

10:00 - 10:30

Soru ve Cevap

10:30 - 10:45

Ara

 

II.        OTURUM

HİDROKARBON VE DENİZ YETKİ ALANLARI

10:45 - 11:15

Mühendislik eğitiminde yeniçağın gerektirdikleri ve disiplinler arası etkileşim

İnanç Alptuğ Hıdıroğlu

TC. Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi

11:15 - 11:45

Enerji jeopolitiği penceresinden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ahmet Necdet Pamir

TC. PMO Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı.

11:45 - 12:15

Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığı ve sondaj krizi Sertaç Hami Başeren

Ankara Üniversitesi Siyasal  Bilgiler Fakültesi  Uluslararası Hukuk Anabilim

Dalı Öğretim Görevlisi.

12:15 - 12:30

Soru ve Cevap

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

 

III.       OTURUM JEOLOJİ

13:30 - 14:00

Kıyı akiferlerinde tuzlu su girişiminin modellenmesi Levent Tezcan

TC Jeoloji Mühendisleri Odası

14:00 - 14:30

Ankara Kilinin katı atık depolama sahalarında sıkıştırılmış kil şiltesi olarak kullanımı ve katı atık sahası tasarımı

Haluk Akgün

TC Jeoloji Mühendisleri Odası

14:30 - 15:00

Kültürel jeoloji ve jeolojik miras Nizamettin Kazancı

TC Jeoloji Mühendisleri Odası

15:00 - 15:30

Soru ve Cevap

15:30 - 15:45

Ara

 

IV.       OTURUM

TAŞ OCAKÇILIĞI İŞLETMESİ

15:45 - 16:15

Delme-Patlatma Ümit Kılıç

TC Maden Mühendisleri Odası

16:15 - 16:45

Açık ocak madenciliği Veyis Sır, Emre Demir

TC Maden Mühendisleri Odası

16:45 - 17:15

Açık ocak işletmelerinde iş güvenliği Ayhan Yüksel, M. Erşat Akyazılı

TC Maden Mühendisleri Odası

17:15 –17:35

Taşocaklarının değerlendirilmesi ve denetim sistemi. Ertan Akün

Yerbilim Mühendisleri Odası

17:35-18:00

Soru ve cevap

 

 

5 MAYIS 2018 SUNUMLAR

KTMMOB Kongre Salonu Lefkoşa

 

V.        OTURUM

KIBRIS YERBİLİM ÇALIŞMALARI

09:00 - 09:20

Lefkoşa bölgesi deprem risk analizi Hilmi Dindar

Yerbilim Mühendisleri Odası

09:20 - 09:40

Geçitköy Tünel Projesi’nde kayma düzleminin jeofiziksel yöntemle belirlenme çalışması

Gizem Bengüsu

Yerbilim Mühendisleri Odası

09:40 - 10:10

Kıbrıs adası jeolojik evrimi Salih Saner

Yerbilim Mühendisleri Odası

10:10-10:30

Lefke bölgesindeki bakır yataklarının araştırılması Eray Yurtseven

Yerbilim Mühendisleri Odası

10:30 - 11:00

Soru ve Cevap

11:00 - 11:15

Ara

 

VI.       OTURUM

HİDROJEOLOJİ, İLGİLİ PROTOKOLLER VE YASALAR

11:15 - 11:45

Güzelyurt Akifer’ine tarihsel bakış Hüseyin Gökçekuş

Yerbilim Mühendisleri Odası

11:45 - 12:15

TC - KKTC hükümetleri arasında imzalanan su ile ilgili anlaşmalar Mustafa Alkaravlı

Yerbilim Mühendisleri Odası

12:15 - 12:45

KKTC yeraltı su kaynaklarının korunmasında mevzuatın yeri Özge Uğraşın

Yerbilim Mühendisleri Odası Avukatı

12:45 - 13:15

Soru ve Cevap

13:15 - 14:30

Öğle Yemeği

 

VII.      OTURUM

JEOLOJİ, YAŞAM VE SAĞLIK

14:30 - 14.50

Kuzey Kıbrıs alçıtaşı rezervlerinin endüstriyel değerlendirilmesi Mehmet Necdet

Yerbilim Mühendisleri Odası

14:50 - 15.10

Ağır metallere maruz kalma yolları, besin zincirine geçişleri ve KKTC‘deki ağır metal kirliliğinin incelenmesi

Beste Arslan

Yerbilim Mühendisleri Odası

15:10 - 15:30

Remazol Brıllıant Blue R, Bısphenol A Ve Humıc Acıd’in Ozon Prosesi  İle Sulardan Arıtımı

Şifa Doğan

Yerbilim Mühendisleri Odası

15:30 - 15:40

Yapay    sinir     ağları     kullanılarak zeminlerinin sınıflandırılması

Arif Özyankı, Cavit Atalar

Yerbilim Mühendisleri Odası

15:40 - 16:00

Soru ve Cevap

 

Facebook/Yerbilim Mühendisleri Odası Youtube/Yerbilim Mühendisleri Odası www.yerbilimmuhendisleri.comÜYE GİRİŞİ